Exhibitions and projects


A Viscosity sorozat folytatja azt az Üvegesnél meghatározó tendenciát, mely a hagyományos keretet hajlott ágakra cseréli, ám a korábbiaknál drasztikusabb módon lép ki a térbe, ezzel a festészet és a szobrászat egységét teremtve meg. A vászonra monokróm, digitálisan torzított fotók kerülnek felkasírozásra, melyek fluid hatást keltő növényi fragmentumokat ábrázolnak szinte felismerhetetlenül. Képtárgyai többnézetűek, amennyiben hátoldalukat élénk, mérgező színű latex borítja, mely derengő árnyékot vet. A két oldal megfogalmazza a természetes és a mesterséges ellentétét, ami magyarázható az ember környezetbe való káros beavatkozásával, ugyanakkor mégis képi harmóniát teremt, hiszen a vászon ugyanúgy feszül és reped, ahogyan a latex – mintha a fennálló rend kipukkadásának egy kimerevített másodpercét szemlélnénk.


The ‘Viscosity’ series continues that defining tendency of Üveges which replaces the traditional frame with bent branches, but enters the space in a more drastic way than before, thus creating a unity of painting and sculpture. She puts monochrome, digitally distorted photographs onto the canvas, depicting plant fragments that are almost unrecognizable, creating a fluid visual effect. Her objects are multi-view, as in their backs are covered in bright, toxic-colored latex, which casts a looming shadow. The two sides articulate the contrast between natural and artificial, which can be explained through the harmful human interference with the environment, yet it creates visual harmony as the canvas tenses and cracks the same way latex does – as if we were looking at a frozen moment of the burst of the existing order. 

Tímea Fülöp